ಮನದ ಮಾತು

Wednesday, June 28, 2006

 

ವಿಂಡೋಸ್ ೨೦೦೦ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ನಡ


ಮುನ್ನುಡಿ:


ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ೨೦೦೦ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒತ್ತು, ದೀರ್ಘಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ render ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಮೊದಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನಾದರೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತ್ತು(ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಿಂದ).
ಸ್ವಲ್ಪದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು.ಕಾಮ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ 'ಅಭಯ್' ಎಂಬುವವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಿತು!! ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು, ಓದಲು ಆನಂದವೋ ಆನಂದ.

ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಮೇಶ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಗೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

The below information is written in English as it is mainly meant for those who have Win2000 and having the Unicode Kannada rendering problems.


If you have Windows 2000 installation CD, you can refer to:
http://sampada.net/fonthelp#windows_2000


If you dont have Windows 2000 installation CD, you can read further.


After a long wait, finally I got a solution(from www.kannadigaru.com forum) without needing Windows 2000 installation CD.


Solution is based on information present in this page:
http://www.aksharamala.com/help/chm/Installation/win2k.html


Whichever application needs to render the unicode kannada will need to have 1) A true type kannada font(eg: Tunga.ttf) and 2) Uniscribe Unicode script processor (usp10.dll)


Just a two simple steps.

1. Install any Kannada unicode font. For more details you can visit this page: http://salrc.uchicago.edu/resources/fonts/available/kannada/

(Make sure the font is placed into your Windows 2000 fonts directory, C:\WINNT\Fonts.)


2. Download and install USP10.dll (Unicode Script Processor) from this website and put into your Windows 2000 Internet Explorer directory, C:\Program Files\Internet Explorer.
Note: Since you are placing usp10.dll only in IE executables directory, the unicode Kannada renders properly in IE only.

If you have Arial Unicode MS, then you should be able to see proper rendering in MS Office applications such as MS-Word, MS-Excel, Powerpoint etc.

See the above aksharamala page for more details on display in all the other applications.Please Note: This blog article is only an attempt to explain how my problem was solved. For any problems/issues that may arise by following the above mentioned steps, I or any of the links present in this blog entry, cannot be held responsible.
ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ:

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವೂ ಕೂಡ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಕಾಣದೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಯಾತನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ. :)

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.~ ಮನ

Link
Comments:
ಮನವೇ,

ಈ ವಿಶಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಲೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನನಗು ಕೂಡ ಈ ಸಲಹೆ ಇಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಇಂತಿ
ಭೂತ
 
ನಮಸ್ಕಾರ
ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು
ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 
ಭೂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನು(ಮನೋಜ್) ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. :)
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖನ ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಈಗ!

~ ಮನ
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home
This page is powered by Blogger. Isn't yours?