ಮನದ ಮಾತು

Thursday, September 07, 2006

 

ಕನ್ನಡ ಸ್ಮಿತೆಗಳು

ಮುನ್ನುಡಿ:
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ(communication) ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗಿಸುವುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನೆ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮಿತೆಗಳ (Smileys) ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ, ಸ್ಮಿತೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, :D, X-(, LOL, ROFLOL, BRB, :O, :P ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾಂತ ಸ್ಮಿತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು.
ಸುಮಾರು ೨ ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಮಿತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಕಿರಣ ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಿಂಚೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಲೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಈ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಯಾಹೂ ಗುಂಪು, ಗೂಗಲ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ.


:O ==> :ಓ (ಓಹ್)
:D ==> :ಹ (ಹಲ್ಕಿರಿ)
:P ==> :ನಾ (ನಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸು)
:-h ==> :ಟಾ (ಟಾಟಾ)
:-? ==> :ಯೋ (ಯೋಚನೆ)
X-( ==> :ಗುರ್ರ್ (ಗುರ್ರ್ ಅಂತ ಕೋಪ ತೋರಿಸು)


LOL ==> ಬಿಬಿನ/ಎಬಿನ (ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗು/ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗು)
ROFLOL ==> ನೆಮೇಬಿಬಿನ/ನೆಮೇಎಬಿನ (ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗು/ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗು)
OMG ==> ಅದೇ (ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆ)
BRB ==> ಈಬ (ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ/ಬರುವೆ)
*thumbsup* ==> *ಜೈ*

:ಸಿ = ಸಿಗೋಣ
:ಮಸಿ = ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ
:ಕಕಾಂ = ಕರ್ಮಕಾಂಡ
:ಕಕಾಂಪ = ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪರಮಾವಧಿ
:ಶಿಶಂ / :ಸಿಸಂ = ಶಿವನೆ ಶಂಭುಲಿಂಗ / ಸಿವನೆ ಸಂಭುಲಿಂಗ
:ಯಚಿ / :ಎಚಿ = ಯಕ್ಕಾಚಿಕ್ಕಿ / ಎಕ್ಕಾಚಿಕ್ಕಿ
:ನನಸು/ಸಾ = ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತು/ಸಾಕಾಯ್ತು
:ಟೋಕೆ = ಟೋಪಿಗಳು ಕೆಳಗೆ
*ಚಿಂಚಿ* = ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ

SMS/sms ==> ಚಿಕ್ಕೋಲೆ (ಚಿಕ್ಕ ಓಲೆ)
email ==> ಮಿಂಚೆ (ಮಿಂಚಿನ ಅಂಚೆ)

ಮಿಂಚೆ ಪದದ ಕ್ರಿಯಾಪದ(verb) ರೂಪ - *ಮಿಂಚಿಸು*
Eg: Email that matter to everyone ==> ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಂಚಿಸಿಬಿಡು.


ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ:
ಹೇಗನ್ನಿಸಿತು? ಕನ್ನಡ ಸ್ಮಿತೆಗಳ ಬಳಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿರುವಿರೆ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಬನ್ನಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ.

ಇಂತಿ,
ಕನ್ನಡ ಸ್ಮಿತೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಳಗ
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=20116420

Link
This page is powered by Blogger. Isn't yours?