ಮನದ ಮಾತು

Tuesday, June 13, 2006

 

Google Spreadsheets - Unicode Text rendering problem in Formulas

Yesterday, while experimenting out new Google-Spreadsheet features, figured out the following problem with the formulas containing unicode kannada text.

Problem:
Kannada unicode text when used inside a formula, is not being rendered properly.

Here are the screenshots from Google-spreadsheets and from MS-Excel.

Google Spreadsheet:


You can notice that, the kannada unicode text "ಕಸ್ತೂರಿ" is not rendered properly. We see ?????? in place of that text (cell C2). However, it works perfect when the same text is put in a separate cell. That is, the formula used in C1 works just fine.

MS Excel:As you can see from this screenshot, the unicode text("ಕಸ್ತೂರಿ) used inside the formula (cell C2) is displayed properly.

Regards,

Mana

Comments:
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಂತೆ. ಅದರ ಸುಗಂಧ ಪಸರಿಸಲು ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಗಂಧದ ಸಸಿಯು ಇಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೊಬಗಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಹರಿಸಲೆಂದು ಆಶಿಸುವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಹರಡುವ ಹಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಲಿ.

ಇದು ಬ್ಲಾಗಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇನೇ?

ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
 
mana,

That is a very useful piece of info. Have you ever tried informing google about this?

rgds
"the ghost who walks"
 
ತವಿಶ್ರೀಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. :)

Ramesha,

Yes, I have reported this to Google labs. The sole purpose of creating this blog entry in English is to facilitate Google labs team. This blog URL has been provided for reference of the problem, such that screenshots would help understanding the problem better.

Also, associated discussion in Google spreadsheets google groups can be found here.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home
This page is powered by Blogger. Isn't yours?